Valorous

Alleen vrouwen krijgen het Syndroom van Turner. Als ze worden gefotografeerd is het vaak voor medische doeleinden. Het wordt tijd om deze vrouwen zelf te laten zien en meer bekendheid te geven aan het gevecht dat zij leveren. Een strijd om in de huidige maatschappij een eigen plek te veroveren, om er te mogen zijn.  

 

Only women get Turner syndrome. When they are photographed it is often for medical purposes. It is time to show these women as themselves and make the fight they are fighting more known. A struggle to gain their own place in today's society, to be allowed to exist, just as they are.

 

 

Nachtburgemeesters

Nachtburgemeesters. Zij zijn de schakel tussen de dag en de nacht. Want in de nacht gebeurt er veel. Het leven gaat door, maar op een andere manier dan overdag. Als er iets is dat Covid ons duidelijk heeft gemaakt, is dat de meesten van ons niet zonder de nacht kunnen. Het is de tijd om te vergeten, te proeven, fouten te maken, te leren, liefhebben, dansen, feesten en elkaar te vinden voor even of voor altijd. Deze nachtburgemeesters waken over ons welzijn tijdens de nacht. 

 

 

Night mayors. They are the link between day and night. A lot happens during the night, life goes on, but in a different way than during the day. If there is anything Covid has taught us, it's that most of us can't live without the night. It is the time to forget, to taste life in a different way, make mistakes, learn, love, dance, party and find other souls for a while or forever. These night mayors watch over our well-being during the small hours of the night. 

Breakfastclub

Identiteit hangt bij jongeren vaak samen met de kleding die ze dragen. Het werkt als een schild waar je je achter kunt verschuilen. Wat gebeurt er als je de kleding van een ander aantrekt? Hoe voelt dat? Veilig genoeg of uiterst ongemakkelijk? En wat zegt dat?

 

 

For young people, identity is often related to the clothes they wear. It acts as a shield you can hide behind. What happens when you put on someone else's clothes? How does that feel? Safe enough or extremely uncomfortable? And what does that say?

Portretten divers

Hoe houden mensen zich staande? Het leven deelt uit en incasseer het maar. De complexiteit van het leven, mensen wankelen, maar blijven overeind. Wat zijn de zichtbare sporen, wat zien we als we naar de ander kijken? 

 

How do people uphold themselves? Life happens and deal with what you get. The complexity of life, people falter, but remain upright. What are the visible traces, what do we see when we look at other people's faces?